Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Tin Tức

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp không chỉ đơn thuần là một phiếu nhận xét của sinh viên sau khi hoàn thành khóa thực tập. Mẫu nhận xét thực tập cung cấp đánh giá thực tập từ cả giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập. Việc ghi chép thông tin liên quan đến đơn vị thực tập là một yếu tố quan trọng. Hãy tham khảo mẫu phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp tại đây.

1. Nhận xét thực tập là gì?

Nhận xét thực tập là quá trình theo dõi, rà soát và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần thực hiện báo cáo thực tập để hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp Đại học. Mẫu nhận xét thực tập cũng là xác nhận kết quả thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập. Đánh giá và nhận xét trong mẫu nhận xét thực tập được thực hiện bởi đơn vị thực tập dựa trên kiến thức, kỹ năng và thành tích làm việc của sinh viên, được chấm điểm từ 1 đến 10.

2. Mẫu phiếu nhận định, nhận xét thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp số 1

Trường ………

Phòng ban…………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem Ngay Bài Viết  Top Ứng Dụng Nghe Nhạc Thỏa Thích Không Cần Mạng

Các câu hỏi đánh giá, nhận xét quốc tế

 • Tên hướng dẫn viên: ……………………………………………………
 • Đơn vị thực hành: ………………………………………………………………………………………………………….
 • Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………
 • Họ tên sinh viên thực tập: ………… .. MSSV: ……………………
 • Kỳ thực tập: ……………………. tới ngày ………….

Nhận xét chi tiết:

 • Thực hiện các quy tắc làm việc trong doanh nghiệp.
 • Thái độ thực tập.
 • Ý thức kỷ luật.
 • Tác phong.
 • Chuyên môn.
 • Khả năng hoàn thành công việc.
 • Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc.
 • Làm việc năng động và thông minh.

Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………… ..

Điểm nhận định thực tập (trên 10): …………………….

Xác nhận của giám đốc

(Chữ ký, ghi tên bạn)

Người quản lý

(Chữ ký, ghi tên bạn)

3. Phiếu Nhận xét Thực tập Tốt nghiệp Doanh nghiệp Số 2

Trường ………

Phòng ban…………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Chứng chỉ quốc tế

 • Họ và tên thực tập: …………………………………………………….
 • Đơn vị thực hành: ……………………………………………………………………………………………… ..
 • Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………… ..
 • Tên sinh viên thực tập: ………………………………………………………… .. MSSV: …………………….
 • Thời gian thực tập: …………………… Từ …………………….

Nhận xét về phiếu nhận định và quá trình thực tập của doanh nghiệp:

 • Nội dung đã xếp hạng:

  • Tốt
  • Hơn thế
  • Vừa phải
  • Ngay cả lúc chỉ một tí
 • Thực hiện các quy tắc làm việc trong doanh nghiệp của bạn.

 • Thực hành thái độ.

 • Ý thức kỷ luật.

 • Tác phong.

 • Chuyên môn.

 • Khả năng hoàn thành công việc.

 • Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc.

 • Làm việc năng động và thông minh.

Nhận xét chung: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của giám đốc

(Chữ ký, ghi tên bạn)

Xem Ngay Bài Viết  Thả cá để đánh giá hiệu năng của điện thoại và máy tính

Người quản lý

(Chữ ký, ghi tên bạn)

4. Phiếu nhận định thực tập tốt nghiệp số 3

Đơn vị: ……………………………………………………

…………………… ..

…………………… ..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nhận xét, nhận định thực tập tốt nghiệp

 • Tên sinh viên thực tập: ……………………. ………… ..
 • Lớp: ………
 • Lớp: ……………………. Năm học:……………………..
 • Đơn vị thực hành: ………. ……………………………………………………….
 • Kỳ thực tập: ……………………. tới …………………………
 1. Tuân thủ các nội quy, quy định của cơ quan chính phủ.

…………………………………………………………………………………………………

 1. Ý thức học tập:

……………………………………………………

 1. Mối quan hệ đơn vị và giao tiếp:

…………………………………………………………….

 1. Điểm nhận định:

…………………….

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Vui lòng ký, điền tên và đóng dấu)

…………. , Ngày 2012

người định giá

(Vui lòng ký và điền họ tên)

5. Phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu 1:

 • Đơn vị thực hành: ………………………………………………………………………………………….

 • Người hướng dẫn thực tập: ……………………………………………………………………………………………….

 • Học trò:………………………………………………………………………………………………….

 • Lớp: …………………………………………………………………………………………………………

 • Ngôi trường: …………………………………………………………………………………………………….

 • Thời gian thực tập: ………………………………………………………………………………………………

 • Nội dung của đợt thực tập: ………………………………………………………………………………………….

 • Nhận xét:

  • Trong thời kì thực tập ……………………. Từ … Cho tới gần nhất ….. Sinh viên ………… Có ý thức chấp hành nội quy ………… Đã tìm hiểu về hoạt động, tổ chức, tài liệu của đơn vị để nghiên cứu luận văn, và tích cực nghiên cứu, học hỏi.
  • Những gì đã được trình diễn trong luận văn của sinh viên … Phù hợp với tình hình của đơn vị.

Dạng 2:

Nguyễn Văn A xác nhận đã thực tập đầy đủ trong thời kì từ ngày ………… .. tới ngày ………… tại doanh nghiệp TNHH chúng tôi, và nhận xét về anh ta như sau: Em có nhận xét.

 • Siêng năng, siêng năng, luyện tập thường xuyên và đầy đủ
 • Có khả năng nhanh chóng nắm bắt công việc và áp dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn
 • Chăm chỉ học tập và thực hiện công việc
 • Vui vẻ, tốt bụng với các anh chị em trong doanh nghiệp
Xem Ngay Bài Viết  Men và Man, male khác nhau như thế nào?

Chúng tôi đánh giá cao kết quả của báo cáo thực tập đề tài này của bạn …………… ..

6. Phiếu nhận xét của giảng viên

Trường ………

Phòng ban…………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Nhận xét về hướng dẫn nữ

 • Tên học trò: ………………………………………………………………………………………… ..

 • Mã sinh viên: ……………………………………………………………………………………………………

 • Lớp: ………………………..

 • Sinh viên …………………… .. Đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo quy

 • Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm ba chương.

  Chương 1:………………………………………………………………………………………………

  Chương II: …………………………………………………………………………………………………… ..

  Chương III: ……………………………………………………………………………………………….

 • Nội dung báo cáo hợp lý, có đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong nhất quán.

 • Ý thức: Thái độ tích cực và rèn luyện, quyết tâm tìm hiểu thực tiễn công việc kế toán. Tiến độ học tập.

Phần kết luận: Cho phép sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tốt nghiệp

Cho điểm: …………………..

……… .., tháng ngày năm…

Người hướng dẫn

Đọc thêm trong phần này. giáo dục Với các mặt hàng hình dạng xin vui lòng.

 • Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • Đơn xin thực tập
 • Lời chứng thực của sinh viên cho việc thực tập

Thông tin thêm

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

VDO Software

Rate this post