Đồng ý và phản đối trong tiếng trung

Tin Tức

Cuộc sống luôn đầy những quan điểm khác nhau, và việc diễn đạt quan điểm của chúng ta là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng làm sao để diễn đạt sự đồng ý và phản đối một cách chính xác trong tiếng Trung? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách diễn đạt ý kiến của mình. Với lớp học tiếng Trung tại Hà Nội của VDO Software, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời trong việc học tiếng Trung.

Đồng ý:

 • 好(的)。 Được OK.
 • 对。 Duì. Đúng vậy.
 • 行。 Xíng. OK.
 • 可以。 Kěyǐ. Được.
 • 好主意。 Hǎo zhǔyì. Chủ ý hay.
 • 听你的。 Tīng nǐ de. Nghe theo anh đấy.
 • 你说的对。 Nǐ shuō de duì. Anh nói đúng.
 • 我没意见。 Wǒ méi yìjiàn. Tôi không có ý kiến.
 • 我同意。 Wǒ tóngyì. Tôi đồng ý.
 • 就照你说的办吧。 Jiù zhào nǐ shuō de bàn ba. Cứ làm như anh nói vậy.

Phản đối:

 • 直接反对 Zhíjiē fǎnduì Phản đối trực tiếp
 • 不行。 Không được. No.
 • 不对。 Bú duì. Không đúng.
 • 不同意。 Bù tóngyì. Không đồng ý.
 • 你说的不对。 Nǐ shuō de bú duì. Anh nói sai rồi.
 • 我不这样认为。 Wǒ bú zhèyàng rènwéi. Tôi không cho là như vậy.
 • 我不同意你的看法。 Wǒ bù tóngyì nǐ de kànfǎ. Tôi không đồng ý với cách nghĩ của anh.
 • 我的想法和你的不一样。 Wǒ de xiǎngfǎ hé nǐ de bù yíyàng. Cách nghĩ của tôi và của anh khác nhau.
 • 你这么说,我不能接受。 Nǐ zhème shuō, wǒ bù néng jiēshòu. Anh nói như vậy, tôi không thể chấp nhận.
 • 间接反对 Jiànjiē fǎnduì Phản đối gián tiếp
 • 可能事情没这么简单。 Kěnéng shìqing méi zhème jiǎndān. Có thể sự việc không đơn giản như thế.
 • 恐怕事情不像你说的那样。 Kǒngpà shìqing bú xiàng nǐ shuō de nàyàng. E rằng sự việc không giống như anh nói.
 • 也许换个角度考虑更好。 Yěxǔ huàn ge jiǎodù kǎolǜ gèng hǎo. Có lẽ nên cân nhắc ở một góc độ khác thì hay hơn.
 • 要是我,可能就不这样想。 Yàoshi wǒ, kěnéng jiù bú zhèyàng xiǎng. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không nghĩ như vậy.
Xem Ngay Bài Viết  UNITY LÀ GÌ? NHỮNG KIẾN THỨC MÀ LẬP TRÌNH VIÊN CẦN NẮM

Trung tâm tiếng Trung của VDO Software hy vọng mang đến cho bạn kiến thức hữu ích nhất về tiếng Trung và giúp bạn áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày.

Đồng ý và phản đối trong tiếng Trung

Trung tâm tiếng Trung VDO Software tại Hà Nội là địa chỉ tin cậy để bạn học tiếng Trung. VDO Software chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm học tập chất lượng, hiệu quả và thú vị.

Bài viết này được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia SEO và copywriter của VDO Software, những người có chuyên môn, chuyên môn, đáng tin cậy và kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếng Việt.

Rate this post