Công thức quặng sắt xiderit

Tin Tức

Công thức quặng sắt xiderit. Xiderit là một loại quặng quan trọng với thành phần chính là sắt cacbonat (FeCO3). Trong bài viết này, hãy cùng VDO Software sẽ tìm hiểu về công thức và tên gọi của các loại quặng khác nhau.

Công thức và tên của quặng sắt

Công thức và tên của quặng sắt

I. Quặng sắt:

 • Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 • Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 • Manhetit: Fe3O4
 • Xiderit: FeCO3
 • Pirit: FeS2 (không dùng quặng này để điều chế sắt vì chứa nhiều lưu huỳnh, dùng để điều chế H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

 • Muối ăn : NaCl
 • Sivinit: KCl.NaCl
 • Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 • Xô đa : Na2CO3
 • Diêm tiêu: NaNO3
 • Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng canxi, magiê:

 • Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 • Thạch cao : CaSO4.2H2O
 • Photphorit :Ca3(PO4)2
 • Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 • Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 • Florit: CaF2.
 • Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 • Manhezit : MgCO3 ,
 • Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 • Boxit: Al2O3.nH2O (thường lẫn SiO2, Fe2O3 và một số tạp chất khác).
 • Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 • Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 • Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

 1. Chancozit : Cu2S
 2. Cancoporit : CuS.FeS ( CuFeS2)
 3. Malakit : CuCO3.Cu(OH)­2
 4. Azurite : 2CuCO3.Cu(OH)2
 5. Cuprit : Cu2O

Câu hỏi: Công thức thành phần chính của quặng xiderit là?
A. FeS.
B. FeCO3.
C. Fe(OH)2.
D. Fe3O4.

Đáp án: C. FeCO3.

Tìm hiểu về xiderit

Tìm hiểu về xiderit

Xiderit (tiếng Anh: Siderite) là một loại khoáng vật chứa chủ yếu sắt cacbonat (FeCO3). Tên gọi của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp σίδηρος, sideros, có nghĩa là sắt. Xiderit là một loại quặng quan trọng với tỷ lệ sắt chiếm khoảng 48% và không chứa lưu huỳnh hoặc phốtpho. Magiê và mangan thường được sử dụng thay thế cho sắt trong quá trình sản xuất.

Xem Ngay Bài Viết  Cách xoá URL hàng loạt ra khỏi công cụ tìm kiếm

Xiderit có độ cứng Mohs khoảng từ 3,75-4,25, và có trọng lượng riêng là 3,96. Nó là một loại khoáng vật có ánh kim.=

Thành tạo của xiderit

Thành tạo của xiderit

Xiderit thường được tìm thấy trong các mạch nhiệt dịch, thường cộng sinh với các khoáng vật khác như barit, fluorit, galena và các loại khác. Nó cũng là một thành phần chính trong các đá phiến sét và cát kết, và thỉnh thoảng có mặt dưới dạng kết hạch. Trong đá trầm tích, xiderit thường hình thành ở các độ sâu chôn vùi cạn và thành phần nguyên tố của nó liên quan đến môi trường trầm tích đóng kín. Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc sử dụng thành phần đồng vị ôxy của sphaerosiderit (loại xiderit kết hợp với đất) để phân tích quá trình thay thế thành phần đồng vị của nước khí quyển.

Đáp án cho câu hỏi trên là C. FeCO3. Xiderit là một loại quặng quan trọng trong ngành công nghiệp và có nhiều ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của VDO Software.

Rate this post