CÔNG THỨC HÓA 11

Tin Tức

TÓM TẮT

Xem Ngay Bài Viết  Back-end Là Gì? Kỹ Năng Để Trở Thành Back-end Developer

Tổng hợp những công thức hóa học vô cơ lớp 11

Điện phân

Dung dịch

Dung dịch

Biểu diễn thành phần và nồng độ dung dịch

Biểu diễn thành phần và nồng độ dung dịch

Tích số tan

Tích số tan

Độ điện li

Độ điện li

Phân loại chất điện li

Dựa vào độ điện li, chúng ta có thể phân loại chất điện li thành 2 loại.

Phân loại chất điện li

Cân bằng điện li – Hằng số điện li

Cân bằng điện li - Hằng số điện li

Mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li

Mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li

Hằng số axit, hằng số bazơ

Hằng số axit

Hằng số axit

Hằng số bazơ

Hằng số bazơ

pH của dung dịch, chất chỉ thị màu

pH của dung dịch, chất chỉ thị màu

Khái niệm về độ pH, độ pH trong các môi trường

Khái niệm về độ pH, độ pH trong các môi trường

Chất chỉ thị màu

Chất chỉ thị màu

Cách xác định độ pH của dung dịch

Cách xác định độ pH của dung dịch

Thí dụ 3, 4

Đối với axit yếu, bazơ yếu

Đối với axit yếu, bazơ yếu

Thí dụ 1

Thí dụ 2

Xác định pH đệm của dung dịch

Xác định pH đệm của dung dịch

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

Một số ví dụ về phản ứng trao đổi

Một số ví dụ về phản ứng trao đổi

Sản phẩm là chất điện li yếu

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion tiếp theo

Phản ứng thủy phân của muối, môi trường của dung dịch muối

Phản ứng thủy phân của muối, môi trường của dung dịch muối

Phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của các muối

Phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của các muối

Kết luận

Kết luận

Xác định pH dung dịch khi pha loãng bằng nước

Xác định pH dung dịch khi pha loãng bằng nước

Trường hợp 2

Nitơ-Photpho

Tổng hợp những công thức hóa học về Nitơ và hợp chất của Nitơ trong lớp 11.

Bạn đang xem bài: CÔNG THỨC HÓA 11

  • Công thức tổng hợp Nitơ

NH4NO2 → t° N2 + 2H2O

NH4Cl + NaNO2 →t° N2 + NaCl + 2H2O

  • Công thức tổng hợp NH3

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

Các công thức hóa học liên quan đến hợp chất của Nitơ

  • Axit Nitric: HNO3
Xem Ngay Bài Viết  Top 10 App học tiếng Anh giao tiếp uy tín, hiệu quả tốt nhất hiện nay

HNO3 không bền và sẽ phân hủy một phần tạo thành NO2 khi tiếp xúc ánh sáng. Công thức phân hủy được biểu diễn như sau.

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O

Bên cạnh đó, cần nhớ tính chất của HNO3 khi tác dụng với các kim loại. Hợp chất của Nitơ này có khả năng oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Au và Pt.

Hợp chất của Nitơ này có thể oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Au và Pt

  • Muối amoni NH4+ và NO3-

Một số công thức hóa học quan trọng

Muối amoni NH4+ và NO3-

Photpho

  • Tính oxi hóa và tính khử

Tính oxi hóa

Tính khử

  • Axit photphoric

Axit photphoric

  • Phản ứng thủy phân của muối Photphat

PO43- + H2O ↔ HPO42- + OH-

H2PO4- + H2O ↔ H3O+ + HPO42-

Cacbon – Silic

Cacbon

  • Tính oxi hóa của Cacbon khi tác dụng với:

  • Hidro: C + 2H2 → (tº, xt) CH4

  • Kim loại: Al + C → (tº) Al4C3

Hợp chất của cacbon và các công thức hóa học cần ghi nhớ.

Cacbonđioxit (CO2)

Phản ứng với dung dịch kiềm:

CO2 + OH- → HCO3-

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Muối cacbonat

CO2 phản ứng với dung dịch kiềm tạo ra 2 muối HCO3- và CO32-

Muối cacbonat

Silic và các hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính khử và tính oxi hóa của silic

Silic và các hợp chất của silic

Công thức hóa học hữu cơ lớp 11

Xác định thành phần nguyên tố (m, %)

Xác định thành phần nguyên tố (m, %)

Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ

Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ

Xác định công thức phân tử

Xác định công thức phân tử

Chủ đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Xác định thành phần phần trăm khối lượng

Xác định thành phần phần trăm khối lượng

Lập công thức đơn giản nhất

Lập công thức đơn giản nhất

Lập công thức phân tử chất hữu cơ

Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố

Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố

Thông qua công thức đơn giản nhất

Thông qua công thức đơn giản nhất

Nếu đề bài không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau

Nếu đề bài không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau

Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

Cho em xin file.

Xem Ngay Bài Viết  THIẾT KẾ WEBSITE CỬA HÀNG HOA TƯƠI

Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn/cong-thuc-hoa-11/

Trang chủ: tmdl.edu.vn Danh mục bài: Giáo dục

Rate this post