Công thức although

Tin Tức

Tổng hợp kiến thức cấu trúc Although cần nhớ

Cấu trúc Although, Though, Even though

Cách dùng: Cấu trúc Although, though, even though đều mang ý nghĩa là “cho dù”, được dùng như một liên từ để kết nối hai mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Vì vậy bạn có thể sử dụng linh hoạt các từ nối đó để giúp bài viết tiếng Anh thêm phong phú.

Vị trí: Thường đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Ở mỗi vị trí khác nhau, chúng đem một sắc thái khác nhau và cấu trúc khác nhau. Để giúp câu có phần trang trọng hơn, thì although, though, even though thường đứng đầu câu. Và đứng giữa câu khi nhấn mạnh sự tương phản giữa hai mệnh đề.

Bạn đang xem bài: Công thức although

although

► Although/ though/ even though + S + V…., S + V

Ví dụ:

 • Although it rained yesterday, they went camping.
  (Cho dù hôm qua trời mưa nhưng họ vẫn đi cắm trại.)

 • Even though he stayed up late to do his homework last night, he gets up early to do morning exercises today.
  (Mặc dù anh ấy đi ngủ muộn để làm bài tập về nhà vào tối qua, nhưng anh ấy vẫn dậy sớm để tập thể dục vào hôm nay.)

 • She still offered to help though she hasn’t really got the time.
  (Cô ấy vẫn tỏ ý muốn giúp đỡ mặc dù cô ấy thực sự không có thời gian)

Xem Ngay Bài Viết  Các cách chụp ảnh màn hình máy tính đơn giản nhất

although

Lưu ý:

 • Khi although/ though/ even though đứng đầu câu thì ta phải sử dụng dấu phẩy ngăn cách hai câu. Còn khi chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.

 • Although/ though/ even though có nghĩa giống nhau nhưng mỗi từ biểu đạt sắc thái khác nhau và ngữ cảnh sử dụng khác nhau:

  • Even though được dùng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn so với Although và Though

  Ví dụ: Even though she usually tells lies, many people believe her.
  (Mặc dù chị ta thường xuyên nói dối nhưng nhiều người lại tin tưởng chị ta)

  even though

  • Trong văn viết chúng ta nên sử dụng although biểu thị sắc thái trang trọng. Còn dùng though trong văn nói khi biểu thị thái độ không trang trọng hoặc thân mật. Và trong nhiều trường hợp, though thường đứng cuối câu.

  Ví dụ:

  Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.
  (Mặc dù thời tiết xấu nhưng chúng tôi vẫn có một kì nghỉ tuyệt vời với nhiều hoạt động thú vị)

  I didn’t get a job though I had all the necessary qualifications.
  (Tôi không có việc làm mặc dù tôi có đầy đủ bằng cấp cần thiết)

  although

Theo sau là 1 mệnh đề có chủ ngữ và động từ

Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

 • She walked home by herself although she knew that it was dangerous.
  (Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.)

 • He decided to go though I begged him not to.
  (Anh ấy đã quyết định đi mặc dù tôi tha thiết mong anh ở lại.)

 • She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.
  (Cô ấy sẽ tới vào tối nay, mặc dù tôi không biết chính xác thời gian.)

Xem Ngay Bài Viết  Theme Là Gì? Cách Tạo Theme cho website wordpress

Có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Ví dụ:

 • Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered to help.
  hoặc She still offered to help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.
  (Mặc dù không thực sự có thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý muốn giúp đỡ.)

although

Chú ý:

 • Khi đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Ngược lại nếu đứng ở giữa câu thì không cần dấu phẩy.

 • Mặc dù có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần khác nhau.

  • Although thường được sử dụng nhiều trong văn viết, với sắc thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng phổ biến trong văn nói, với sắc thái informal. Và trong đa số trường hợp, Though thường đứng cuối câu.

  Ví dụ:

  It was raining. We decided to go fishing though.
  (Trời đang mưa nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.)

Rate this post