Cách tính đường kính hình tròn [Toán lớp 5]

Tin Tức

Qua các bài viết trên Babelgraph, hẳn chúng ta đã nắm vững cơ bản về cách tính chu vi, diện tích cũng như tính bán kính hình tròn. Đồng thời giải các bài tập về hình tròn. Vậy cách tính đường kính hình tròn là gì? Có khó không? Tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây nhé!

1. Đường kính hình tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường kính của một đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ trên đường tròn đó. Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn. Đường kính là dây cung lớn nhất. Đường kính của một hình cầu là đường kính của vòng tròn lớn của hình cầu đó.

2. Các cách tính đường kính hình tròn

Đường kính hình tròn gấp đôi bán kính hình tròn. Do vậy, để tính được đường kính, ta chỉ cần gấp đôi bán kinh hình tròn lên. Thể hiện qua công thức như sau:

d = 2R hoặc R = d/2

Trong đó:

  • Đường kính hình tròn là d
  • Bán kính hình tròn là r

Ví dụ: Tính đường kính hình tròn khi biết bán kính hình tròn dài 4cm.

Từ công thức trên ta có: d = 2r => d = 2 x 4 = 8 (cm)

Ngoài ra, ta có thể suy ra cách tính đường kính hình tròn thông qua các công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. Cụ thể như sau:

Xem Ngay Bài Viết  HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA BẠN BÈ TRÊN FACEBOOK HÀNG LOẠT

Tính đường kính thông qua công thức tính chu vi hình tròn:

C = d.π => d = C / π

Trong đó:

  • d là đường kính hình tròn
  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi, thường được lấy ở dạng 3.14. Nếu sử dụng máy tính để tính toán, bạn có thể sử dụng ký hiệu số pi để cho ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ, Tính đường kính hình tròn khi biết chu vi của hình tròn là 12.56 cm.

Từ công thức trên ta có : d = 12.56/( 3.14) = 4 (cm)

Tính đường kính thông qua công thức tính diện tích hình tròn:

S = R2.π => d= 2.√(S/π)

Trong đó:

  • R là bán kính hình tròn và bằng 1/2 đường kính
  • d là đường kính hình tròn
  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi, thường được lấy ở dạng 3.14. Nếu sử dụng máy tính để tính toán, bạn có thể sử dụng ký hiệu số pi để cho ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ, Tính đường kính hình tròn khi biết diện tích của hình tròn là 12.56 cm.

Từ công thức trên ta có : d= 2.√(12.45 /3.14) = 4 (cm)

Các dạng bài tập toán về hình tròn sẽ thường yêu cầu bạn tính bán kính hơn là đường kính, vì chỉ cần tìm được một trong hai thì chắc chắn bạn sẽ tìm được độ dài của đoạn còn lại do mối liên hệ bán kính = 1/2 đường kính. Tuy nhiên, bạn cũng cần nắm thật chắc các cách để có thể tìm được đường kính nhanh nhất, chính là các công thức, cách tính bên trên.

Rate this post