Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Và Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Tin Tức

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập là gì? Là một biểu mẫu học sinh tự tạo ra để đánh giá và nhận xét quá trình học tập của chính mình trong suốt năm học vừa qua. Chúng ta cùng tham khảo thông tin chi tiết với VDO Software nhé!

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Bạn đang xem bài viết về “Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập”.

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập là gì?

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh là một biểu mẫu do học sinh tự làm hoặc làm theo mẫu có sẵn. Thông thường, biểu mẫu này được hoàn thành vào cuối học kỳ, cuối năm học hoặc khi vi phạm các quy định của trường. Nó giúp học sinh tự đánh giá và đưa ra nhận xét về những vi phạm đã xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể và rút ra bài học cho tương lai.

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Nhiều phụ huynh và học sinh có quan niệm sai lầm rằng bản kiểm điểm cá nhân chỉ dành cho những học sinh vi phạm quy định của trường hoặc lớp. Nhưng thực tế không như vậy. Phiếu điểm cá nhân của mỗi học sinh có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Dựa trên khái niệm trên, ta có thể thấy rằng có hai hình thức nhận xét cá nhân cho học sinh.

Xem Ngay Bài Viết  Tả con đường em đến trường vào buổi sáng lớp 5 hay nhất (10 Mẫu)

Đầu tiên là bản tự kiểm điểm quá trình học tập để tự đánh giá và nhìn lại những lỗi sai của mình, từ đó rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo.

Thứ hai là bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh, được viết vào cuối học kỳ hoặc cuối năm học, ghi lại những thành tựu và những điểm còn hạn chế để bạn có định hướng tốt hơn cho lớp học tiếp theo.

Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Để tổng kết quá trình phát triển đạo đức quý I, một tháng, một năm, chúng ta thường sử dụng bản tự kiểm điểm quá trình học tập. Việc tự kiểm điểm còn giúp chúng ta tự đánh giá năng lực của bản thân và rút kinh nghiệm, sửa chữa.

Hướng dẫn bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập cũng bao gồm các nội dung cơ bản như tên nước, phương châm, tên đánh giá, địa chỉ, thông tin cá nhân của người đánh giá, chi tiết đánh giá và chữ ký của tác giả.

Trong phần nội dung kiểm điểm, cần nêu ngắn gọn những nội dung cần thiết, bao gồm những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, cần đề xuất phương hướng và giải pháp để khắc phục những hạn chế đó.

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập được viết khi học sinh hoàn thành năm học, nhằm có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm bằng cách tự kiểm điểm hạnh kiểm và quá trình học tập trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập, bạn có thể tải tại đây.

Xem Ngay Bài Viết  Lời chúc Trung Thu hay nhất và ý nghĩa nhất, câu chúc tết đoàn viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
(Về quá trình học tập)

Kính Thưa: …………
Tên và họ: …………………………

Học sinh lớp: ……………… Trường: ……………………….

Trong suốt học kỳ… Trong năm học 2021-2022 vừa qua, tôi đã trải qua những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, tôi đã đạt được những lợi ích sau:

  • Học: ……………………………………………………
  • Bài học: …………………………………………………….
  • Hoạt động phong trào: …………………………………………………….
  • Các vấn đề khác: ……………………………………………… ..

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi cũng mắc phải những sai lầm sau:

  • Nghỉ học: …… lần.
  • Nghỉ học không phép: …… lần.
  • Đi học muộn: …… lần.
  • Nói to trong giờ học: …… lần.
  • Gián đoạn, mất tập trung trong giờ học: …… lần.
  • Vô lễ với cô giáo: …… .lần.

…………………………………………………………

Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hành vi của cá nhân như sau:

+ Tự đánh giá: ………………………

Ngoài ra, tôi cũng muốn đưa ra một số đề xuất về khóa học cho học kỳ tới, tôi hy vọng, thưa ông.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm của em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập tốt hơn, chấp hành tốt nội quy và cống hiến nhiều hơn cho lớp, cho trường. Xin chân thành cảm ơn!

Xem Ngay Bài Viết  Phân tích đoạn thơ sau: “Những đường Việt Bắc của ta…Vui lên Việt Bắc đèo De, núi Hồng” trong bài thơ Việt Bắc

… Ngày tháng năm…

Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập lớp trung cấp chính trị

Dưới đây là bản tự kiểm điểm quá trình học tập lớp trung cấp chính trị mới nhất. Hãy cùng tham khảo và tải về nhé!

Bản kiểm điểm quá trình học tập lớp trung cấp chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ …………
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………

Sau khi đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC hơn một năm, khóa học ………… .. (Tiết: ………… ..- ………….) Khai giảng tại …… .. …………. …………………………

Tôi muốn xem xét những thuận lợi và khó khăn nhất định như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

3. Ý thức tổ chức kỉ luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ học tập

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Tôi xác nhận rằng tôi đã trung thực xem xét những điều trên.

… ngày tháng năm…
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nhân viên tự phục vụ

Trang chủ: VDO Software
Danh mục bài: Tổng hợp

Rate this post